Zpět na začátek
RESEC

Příprava a realizace kvalitních a ekonomicky přínosných projektů v oblasti využití větrné a sluneční energie představuje časově, organizačně a finančně náročný proces, který se vyplácí přenechat profesionálům. Proto RESEC zajišťuje:

 

 1. předběžné posouzení záměru
 2. potřebné analýzy, posudky a audity
 3. měření větru a dopadu slunečního záření
 4. zpracování projektu
 5. změnu územního plánu, územní rozhodnutí a stavební povolení
 6. EIA (dopad vlivu stavby na životní prostředí) a výjimky orgánů ochrany přírody
 7. Energetické audity
 8. dodávku technologie
 9. vlastní stavbu, dopravu a montáž technologie
 10. uvedení technologie do provozu
 11. provozování technologie
 12. investiční a ekonomické poradenství
ENERCON SHARP
 
© RESEC 2018
Created by AKSOS
with CMS RedAks v.2.0
Valid HTML 4.01 Transitional